Druk recept

Drukujemy z plików .xml, .pdf bądź z zakresów numerów recept.

Pliki prosimy o przesyłanie na nasz adres e-mailowy
w treści podając:

• ilość bloczków,
• treść nagłówka,
• formę przygotowania bloczków:
     - klejone
     - zgrzane folią termokurczliwą
• termin odbioru.

TOP